Nyheter

Ingrid Bahlenberg avled 2016-10-07 då hon förlorade sin kamp mot cancern.
Hon är oändligt saknad. 

Förhoppningen är att så småningom driva Kennel Enduro vidare, men med anledning av det inträffade kan vi just nu inte behandla varken frågeställningar eller bokbeställningar. 

/Josefina Bahlenberg Jansrudvangen

 

Freda2 
SE BCH Enduros Freda.

 

Diamant
SE RPCH Korad Enduros Diamant. (Foto: Sofie Gustafsson)

 

Clicker2
SE SÖCH Korad Enduros Clicker.

 

Granit
Enduros Granit uppfyttad till lägre klass.

 

Cax3
Enduros Cax uppflyttad till lägre klass.

Böcker

Omslag Träna och tävla rapport Framsida kopiera

Bokade kursdatum

Kurser och föreläsningar

Inga rapportkurser i egen regi planeras under hösten.